เข้าพบลูกค้าผู้มีอุปการคุณเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

Latest update: Mar 12, 2015

ทีมงาน Torque IT เข้าพบลูกค้าผู้มีอุปการคุณเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

hny-customer-1


hny-customer-2


hny-customer-3